הפרוייקט: מסוע עבור מגשי אלומיניום לאריזת מזון.

הדרישה: נתבקשנו לעזור לרוני בן ציון מחברת יד חרוצים הנדסת מכונות לבנות מסוע להסעת מגשי אלומיניום בשני גדלים לצורך טעינתם במוצר מזון וביצוע אריזה אוטומטית.

הפתרון: שימוש ברצועת טיימינג ברוחב 100 ממ' בעלת חורים להשמת אומים מיוחדים במפתח צפוף. אל אומים אלו חוברו זוויות נירוסטה אשר יצרו תאים בשני גדלים להשמת המגשים.

מיפתח האומים הצפוף אפשר גמישות ונוחות ביצירת תאים בגדלים שונים על פני המסוע.

תנועת המסוע חלקה ורציפה בעלת אמינות גבוהה.