MAGNE – THANE רצועות מגנטיות ניתנות לגילוי

MAGNE – THANE הינה תרכובת ייחודית מאושרת FDA . התרכובת מכילה חלקיקי מתכת ויוצרת משפחה חדשה של רצועות מסוע המאושרות לשימוש בתעשיית המזון, כמו גם תעשיות אחרות. "החתימה המגנטית" של מוצרים אלו מאפשרת את גילויים במרבית מגלי המתכות ומכשירי הרנטגן בהם משתמשים בתהליכי ייצור ואריזה, באופן כזה שגם עם חלקיק מהרצועה נשבר, נפצע או נפרד לתוך המוצר המוסע מגלה מתכות מכויל יגלה אותו מיד. תכונה זו מאפשרת גילוי מהיר והסרה מיידית של המוצר שזוהם ומניעה של המשך הפגיעה בקו המוצרים. גמישות הייצור של מוצרי MAGNE – THANE מאפשרת התאמת המוצר לצרכי הלקוחות. לדוגמא במקרה בו יש צורך במוצר אנטי-בקטריאלי, ניתן להוסיף לפולימר תוספים מסויימים שיפגעו בגדילת בקטריות, עובש ופטריות ועדיין להשאיר את אותה "חתימה מגנטית" רגישה. מוצרי MAGNE – THANE הם הדור הבא של מוצרים המהווים "רשת בטחון" בייצור מזון ותהליכי אריזה. רצועות מסוע - עוביים 1mm (.040”) 1.5mm (.060”) ...