גלילוני בלימה
גלילוני בלימה
גלילוני בלימה
חברת פסח ניהול וסחר משווקת גלילוני בלימה (Breaking rollers) על פי דרישת הלקוח.
הגלילונים מיועדים למניעת פעילות בלתי נשלטת במסועים ולהפחתת מהירויות.
גלילוני הבלימה משולבים במערכות מסועים קיימות וחדשות.
גלילוני גלם מותקנים תחת לגלילוני המסוע על מנת לספק בקרת מהירות ושליטה למוצרים.
מסוע גלגילוני החלקה (Skate wheel conveyor) – מסוע גלגילוני החלקה הינו מסוע חסכוני, קל משקל, מתאים להובלת מוצרים קלים וחבילות, אידיאלי ליישומים ניידים.
גלילוני בלימה
גלילוני בלימה