בתעשיית עיבוד העופות והבשר התפוקה הכוללת של המפעל תלויה במספר גורמים.
אחד הגורמים המשמעותיים ביותר הוא יעילות הציוד שבו משתמשים, כאשר הדגש הוא על איכות והרכב החומרים בסכינים בהם משתמשים להסרת עור, חיתוך ופריסה.
משתנים שונים של הסכינים, התלויים בתהליך הייצור, משפיעים על דיוקן  ועל אורך חייהן.
אנו בחברת לאון פסח ובניו שמים דגש על אותם משתנים משמעותיים ביותר כגון חדות, קשיחות החומר, איכות החומר,ההשחזה והגימור.
גורמים אלו משתנים ומותאמים לדרישות המכונה בה הם מורכבים או לשיקולי עלות.

  • הסכינים מתוכננות בדיוק רב כדי להקטין את הדחיסה והשבירה שלהן.
  • הסכינים עשויות מפלדת אל חלד באיכות גבוהה.
  • הסכינים ארוזות בשרוולי ויניל סניטריים.
  • ניתן לספק מידות מיוחדות לפי דרישה.ניתן לקבל סכינים עם פינות ישרות או קטומות, לפי דרישת המכונה.
  • ניתן לספק סכינים בכל הגדלים הקיימים והמתאימים למרבית המכונות הקיימות בשוק:
    Townsend, Maja, Grasselli, Weber, Cretel, Varlet