אנו מספקים מגוון של גלגלי שיניים ומוטות משוננים (סטנדרטיים ולא סטנדרטיים) לפי מפרטי לקוח כגון גלגלי שיניים עם שיניים ישרות, מוטות משוננים, גלגלי שיניים קוניים ותמסורות חלזוניות.
בין החומרים בהם נעשה שימוש ניתן למנות פלדות שונות, פלב"מ, ארד, פליז, יציקות ברזל וחומרים פלסטיים שונים כאשר יכולות העיבוד נעות בין 3 מ"מ קוטר ועד לקוטר מקסימאלי של 1000 מ"מ

גלגלי השיניים מסופקים לפי דרישת הלקוח ובכלל זה ניתן לקבלם לאחר טיפולים תרמיים וציפויי הגנה שונים.
את הגלגלים ניתן לקבל במידות מילימטריות ואינטשיות וכמוכן ניתן לקבל גם מידות ביניים מיוחדות לפי דרישה.